Det finns idag många svenska fackförbund som inriktar sig på olika yrken och branscher. Det finns även tre centralorganisationer som samlar flera olika fackföreningar under sig: SACO, TCO och LO.

Saco

SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation, är en centralorganisation för akademiker som totalt sett består av 21 stycken olika fackförbund och yrkesförbund och som totalt har 940 000 medlemmar i de olika förbunden.

 • Akademikerförbundet SSR
 • Akavia 
 • DIK
 • Fysioterapeuterna
 • Kyrkans akademikerförbund
 • Naturvetarna
 • Reservofficerarna
 • Sjöbefälsföreningen
 • SULF – Sveriges universitetslärare och forskare
 • SRAT
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Sveriges arkitekter
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges läkarförbund
 • Sveriges Lärare
 • Sveriges psykologförbund
 • Sveriges Skolledare
 • Sveriges universitetslärare och forskare
 • Sveriges veterinärförbund
 • Officersförbundet

TCO

En annan centralorganisation är TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, som samlar just tjänstemän. TCO består av 12 stycken fackförbund och imponerar med en medlemssiffra på totalt 1,2 miljoner.

gå med i facket
 • Finansförbundet
 • Forena
 • Försvarsförbundet
 • Journalistförbundet
 • Polisförbundet
 • Scen & Film
 • ST
 • SYMF
 • TULL-KUST
 • Unionen
 • Vision
 • Vårdförbundet

LO

Den sista av de tre centralorganisationerna är LO, Landsorganisationen i Sverige, som organiserar arbetare. LO-förbunden har medlemmar som arbetar privat, statligt och kommunalt. LO består av 14 olika fackförbund.

 • Byggnadsarbetareförbundet
 • Elektrikerförbundet
 • Fastighetsanställdas förbund
 • GS
 • Handelsanställdas förbund
 • Hotell- och restaurangfacket
 • Industrifacket Metall
 • Kommunalarbetareförbundet
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • Musikerförbundet
 • Målarna
 • Pappersindustriarbetareförbundet
 • Seko, Service- och kommunikationsfacket
 • Transportarbetareförbundet

Fackförbund utan centralorganisation

Det finns även ett antal fackförbund som inte tillhör någon centralorganisation – de är fristående. Detta är många gånger fackförbund som inte vänder sig till en specifik bransch utan har ett bredare medlemskap.

Många svenskar är fackligt aktiva

I Sverige är många medlemmar i ett fackförbund och i en undersökning som gjordes år 2005 kunde man se att 80 procent av de som var anställda i Sverige var med i något svenskt fackförbund – en siffra som är hög jämfört med övriga världen. 
I Sverige har fackförbundet mycket att säga till om. De olika svenska fackförbunden kämpar för att medlemmarna ska få de löner och anställningsvillkor de har rätt till, att arbetsmiljön på olika arbetsplatser ska vara bra och för jämställdhet på arbetsplatser. På de allra flesta arbetsplatser i Sverige finns idag kollektivavtal som är ett avtal mellan arbetsgivare och fackförbund som reglerar anställdas anställningsvillkor och löner.