Svenska fackförbund

Svenska Fackförbund

Det finns idag många svenska fackförbund som inriktar sig på olika yrken och branscher. Det finns även tre centralorganisationer som samlar flera olika fackföreningar under sig. SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) är en centralorganisation för akademiker som totalt sett består av 22 stycken olika fackförbund och yrkesförbund och som totalt har 630 000 medlemmar i de olika förbunden. En annan centralorganisation är TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) som samlar just tjänstemän. TCO består av 15 stycken fackförbund och imponerar med en medlemssiffra på totalt 1,2 miljoner. Den sista av de tre centralorganisationerna är LO som organiserar arbetare.

I Sverige är många medlemmar i ett fackförbund och i en undersökning som gjordes år 2005 kunde man se att 80 procent av de som var anställda i Sverige var med i något svenskt fackförbund – en siffra som är hög jämfört med övriga världen. 
I Sverige har fackförbundet mycket att säga till om. De olika svenska fackförbunden kämpar för att medlemmarna ska få de löner och anställningsvillkor de har rätt till, att arbetsmiljön på olika arbetsplatser ska vara bra och för jämställdhet på arbetsplatser. På de allra flesta arbetsplatser i Sverige finns idag kollektivavtal som är ett avtal mellan arbetsgivare och fackförbund som reglerar anställdas anställningsvillkor och löner.

Information om fackförbund i Sverige