Vad är ett kollektivavtal? Varför är det bra att ha ett kollektivavtal på arbetsplatsen man är anställd på? Hur påverkar fackförbund kollektivavtal?

gå med i facket

Ett kollektivavtal är ett avtal som reglerar vilken lön man som anställd inom en viss bransch och ett specifikt yrke har rätt till. Avtalen reglerar även vilka anställningsvillkor du har rätt till. Det här är alltså ett avtal som på många sätt styr hur din arbetssituation ser ut.

Vem tecknar kollektivavtal?

Kollektivavtal skrivs mellan organisationer för arbetsgivare och organisationer för arbetstagare, alltså olika fackförbund och centralorganisationer. Ibland skrivs även dessa avtal med enskilda arbetsgivare om dessa har ett stort antal anställda.

När en arbetsgivare har skrivit under ett kollektivavtal är den skyldig att följa detta avtal oavsett om de anställda är med i en arbetstagarorganisation eller inte. Kollektivavtalet gäller alltså för alla anställda och inte bara de fackligt anslutna.

Detta regleras i ett kollektivavtal

  • Löner. I ett kollektivavtal finns ofta bestämmelser om vilka minimilöner som måste finnas på arbetsplatsen. Att man ska få löneförhandling varje år regleras också av ett kollektivavtal.
  • Semester. Ett kollektivavtal kan förhandla semesterdagar, utöver de 25 semesterdagarna som de flesta anställda har rätt till. Förutom semesterdagar så regleras semesterlön och semesterersättning.
  • Pension. Även pensionsersättning kan regleras av ett kollektivavtal.
  • Uppsägning. Hur lång uppsägningstid man har kan regleras av ett kollektivavtal. Om det finns uppsägningstid förhandlad i kollektivavtalet går det föra LAS, lagen om anställningsskydd.

Är den svenska modellen i fara? Ja, kanske enligt Anders Kjellberg på Lunds Universitet.

Strejkrätt

Dessa avtal uppdateras sedan med jämna mellanrum och det är vanligt att avtalen gäller runt tre år innan de förändras. Förhandlingar kring kollektivavtal kan i vissa fall ge upphov till strejk – då använder de förhandlande fackförbunden och centralorganisationerna stridsåtgärder för att få sina krav och villkor igenom. Detta är en rätt som är skyddad i den svenska grundlagen.