Kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal som reglerar vilken lön man som anställd inom en viss bransch och ett specifikt yrke har rätt till. Avtalen reglerar även vilka anställningsvillkor du har rätt till. Dessa avtal skrivs mellan organisationer för arbetsgivare och organisationer för arbetstagare alltså olika fackförbund. Ibland skrivs även dessa avtal med enskilda arbetsgivare om dessa har ett stort antal anställda. När en arbetsgivare har skrivit under ett kollektivavtal är hon eller han skyldig att följa detta avtal oavsett om de anställda är med i en arbetstagarorganisation eller inte. Dessa avtal uppdateras sedan med jämna mellanrum och det är vanligt att avtalen gäller runt tre år innan de förändras.

Information om fackförbund i Sverige