Vad innebär en inkomstförsäkring? Hur får man tillgång till en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan som gör det möjligt för dig att försäkra din lön så att du får en högre ersättning om du skulle bli arbetslös. Med en inkomstförsäkring blir ersättningen varje månad högre jämfört med om man bara har a-kassa. Detta gör att du klarar dig bättre rent ekonomiskt om du skulle bli av med ditt jobb.

A-kassa och inkomstförsäkring

Från en a-kassa kan man som mest få 80 % av sin lön i ersättning, men denna siffra gäller endast upp till det lönetak som är 26 400 kronor i månaden. Lönetaket justeras årligen, men denna siffran gäller för närvarande.

Har man än högre lön än det satta lönetaket har man, som endast medlem i a-kassan, alltså inte möjlighet att få ut 80 % av sin lön vid arbetslöshet – det är här inkomstförsäkringen kommer in i bilden. Men en inkomstförsäkring kan du få en ersättning som täcker 80 % av din lön även om du har högre lön än a-kassans tak. Detta är otroligt fördelaktigt för den som har en hög lön.

Olika inkomstförsäkringar har olika villkor och lönetak.