Hur a-kassan fungerar

A-kassan som egentligen heter arbetslöshetskassan är den organisation som administrerar den ersättning man får om man blir arbetslös och som också betalar ut ersättningen. Det finns idag 29 stycken olika aktiva arbetslöshetskassor i Sverige som omfattar olika branscher och olika typer av yrken och det är vanligt att en akassa är knuten till ett fackförbund. Det är ofta smidigt att vara med i den a-kassan som ditt fackförbund arbetar med. I Sverige idag är ungefär 3,3 miljoner människor med i en a-kassa vilket ger dem ett skydd och en trygghet om de skulle bli arbetslösa. Hur stor ersättning man får varierar beroende på hur mycket man tjänat innan man blev arbetslös men för att få den fulla ersättningen krävs att man varit med i akassan i ett år och att man har arbetat minst 480 timmar under en period på 6 månader.